Internát

Domov mládeže (=internát) je součástí Evangelické akademie, VOŠ sociálně právní. Sídlí ve stejné budově na Opletalově ulici č. 6 ve třetím patře.

Hlavní činností Domova mládeže je poskytovat ubytovací a výchovné služby pro studentky SŠ a VOŠ. Kapacita ubytovacího zařízení čítá max. 25 lůžek. Vzhledem k tomuto počtu ubytovaných má provoz Domova mládeže více rodinný charakter a je určen pouze dívkám. Cílem výchovného programu je výchova ke zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci a příprava na vyučování. Děvčata z VOŠ mají svůj samostatný program.

Poplatky v Domově mládeže:

Druh ubytování: Cena:
Studenti SZŠ 900 Kč/měsíc
Studenti VOŠ+z jiné školy včetně VŠ 1 100 Kč/měsíc
Turistické+jiné organizace (školení ap.) 300 Kč/noc
Student školy (jednorázové ubytování) 100 Kč/noc
Zaměstnanec školy 100 Kč/noc
Zahraniční studenti Smluvní cena

 

Po domluvě umožňujeme jednorázové ubytování jiným organizacím (přednášky atp.).

Naše volnočasové aktivity

Podařilo se nám vybavit společenskou místnost třemi počítači s tiskárnou a s připojením na internet, čehož děvčata v hojné míře využívají.

V předvánočním čase pečeme a zdobíme perníčky a vyrábíme vánoční přání pro pacienty hospitalizované v Doléčovacím a rehabilitačním oddělení v Novém Lískovci.

Mnohá děvčata využívají kroužku drátkování a batikování. Nově jsme začali malovat na sklo a hrát společenské hry. Pro zájemce o zpívání jsme založili pěvecký koružek.

Ke stažení

  • Přihláška do domova mládeže (otevřít)