Střední zdravotnická škola

Projektová výuka

V květnu 2016 připravili žáci druhého ročníku oboru zdravotnický asistent projektovou výuku o poskytnutí první pomoci pro žáky 5. tříd ZŠ Novolíšeňská. 

 

Polévkový den 2016

15. dubna 2016 proběhl tradiční Polévkový den, tentokrát při příležitosti 20 let zahájení činnosti SZŠ EA na téma „Škola základ života“. Žáci i učitelé měli možnost setkat se s Ing. Janou Slámovou, která stála u základů školy a řadu let vedla Evangelickou akademii, mezi hosty uvítali MUDr. Zdeňka Susu, Mgr. Petru Polsen, Bc. Miroslava Mašu a bratry Sang a Khup Buansing z Barmy. Žáci prezentovali výjezdy do zahraničí, které se uskutečnily v tomto školním roce. Dále si žáci zazpívali v hudební dílně nebo četli ve čtenářské dílně. Po společném zpívání a požehnání podle tradice pojedli chutné polévky.  

 

Divadelní dílna 2016

Žáci druhého ročníku si vyzkoušeli přípravu divadelního představení v Divadle na Orlí v Brně. 

 

Stužkovací večírek maturantů 2015/2016

 

 

Ples 2016

V lednu 2016 se opět sešli na školním plese studenti, učitelé, absolventi a hosté. 

 

Mikuláš 2015

Jako v předchozích letech také v prosinci 2015 žáci školy připravili mikulášskou nadílku pro děti z mateřské školy. Mikuláš s anděly a čerty navštívil i žáky naší školy. 

 

Třídy - školní rok 2015/2016

Fotografování tříd na začátku školního roku. 

 

Představení pro mateřskou školu

Ve školním roce 2014/2015 žáci připravili v naší škole na Vánoce a Den dětí pro mateřskou školu Sedmikráska v Brně Líšni pohádková představení.  

 

Polévkový den 2015

V březnu 2015 se konal již šestý projektový den (tentokrát pod heslem Umění léčí – léčit je umění), který jako každoročně nabídl studentům i pedagogům setkání se zajímavými osobnostmi: Všechny oslovily zkušenosti s těžce nemocnými a umírajícími MUDr. Violy Svobodové, která působila v hospici v Rajhradě. Dílnu muzikoterapie vedla Mgr. Lenka Dobrovolná. Aktivita řízená ergoterapeutkou Blankou Holáskovou byla poutavá a místy akční, například když si přítomní vyzkoušeli své schopnosti při malování nohou. Velký zájem byl o povídání se zdravotním klaunem Adélou Kratochvílovou, která přiblížila podstatu této profese. Zážitky umocnilo představení herců Klicperova divadla z Hradce Králové Oskar a růžová paní, příběh umírajícího chlapce a dobrovolnice babi Růženky. Na závěr se tradičně podávaly pro všechny výborné polévky. 

 

Praha 2015

Pětatřicet studentů z několika tříd se svými vyučujícími navštívili v březnu 2015 hlavní město Prahu. Nejen že si město prohlédli, ale čekala je spousta zážitků: noclehovali v Bratrské církevní škole v Holešovicích, zhlédli představení Othello ve Stavovském divadle, prohlédli si poslaneckou sněmovnu a navštívili Židovský hřbitov a Pinkasovu synagogu. 

 

Strana: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>