Střední zdravotnická škola

Zahájení školního roku 2010/2011

Společnými bohoslužbami v kostele J. A. Komenského v Brně zahájily obě školy 2. září 2010 nový školní rok. Kázání měla seniorátní farářka brněnského seniorátu ČCE Marta Židková.  

 

Mládež v akci 2010

Dvacet studentů a čtyři pedagogové naší školy zúčastnili projektu Mládež v akci garantovaného EU. V březnu 2010 navštívili Bosnu a Hercegovinu, spřátelenou SZŠ v Sarajevu, v rámci poznávání i Srebrenici a Medžugorii. Studenti připravili prezentaci naší školy v Sarajevu a pro ostatní studenty naší školy naopak prezentace ze své cesty.  

 

Ples 2010

V březnu se již potřetí sešli na školním plese studenti, učitelé, absolventi a hosté.  

 

Oslavy rekonstrukce budovy školy

V červenci až listopadu 2009 proběhla rekonstrukce budovy školy: výměna oken, zateplení, nové omítky. V rámci oslav nové budovy jsme si 28. dubna 2010 akcí nazvanou Polévkový den symbolicky připomenuli nejen historii budovy, ale i tradici výdeje polévek chudým dětem v klášterní škole v minulosti. Při této příležitosti nás navštívili nejen hosté a pamětníci z Líšně, ale také zástupkyně Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, pan Ludvík Belcredi - potomek hraběte Egberta Belcredi, zakladatele líšeňské klášterní školy, starosta obce Líšeň pan Jiří Janištin, ředitel ústředí EA ČCE pan Martin Čech, bývalá ředitelka SZŠ paní Jana Slámová.  

 

Humanitární sbírka 2010

V lednu proběhla humanitární sbírka pro Diakonii v Broumově. Všem, kteří přispěli, děkujeme.  

 

Vánoční besídka 2009

 

 

Vánoce na internátě

Paní vychovatelky a studenti tradičně připravili pro učitele společné vánoční posezení na internátě spojené se sváteční večeří a hudebním programem. 

 

Mikuláš

Žáci připravili návštěvu Mikuláše s doprovodem v MŠ Sedmikráska a v MŠ Bratří Pelíšků a v Betánii. 

 

Setkání EA v Bělči

V listopadu se tradičně pracovně i nepracovně v Bělči setkali učitelé a zaměstnanci škol Evangelické akademie z celé ČR. 

 

Lékaři bez hranic

Beseda studentů školy s Terezií Hurichovou, zdravotní sestrou, která spolupracuje s Lékaři bez hranic a účastnila se několika zahraničních misí. 

 

Strana: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>