Projekty VOŠ

Inovace systému praxí

 

Projekt OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Cílem projektu "Inovace systému praxí" je zkvalitnění vzdělávání na Evangelické akademii, VOŠ sociálně právní prostřednictvím inovace programu odborných praxí. Inovací systému praxí chceme dosáhnout většího propojení teoretické výuky s praktickými zkušenostmi studentů u našich projektových partnerů a na dalších pracovištích odborné praxe, rozvoje mezipředmětových vztahů, přizpůsobení dokumentace z praxí potřebám zúčastněných stran, rozvoje spolupráce s projektovými partnery a rozšíření zkušeností studentů o poznatky ze zahraničí.

Cílovou skupinou projektu je 100 studentů Evangelické akademie, VOŠ sociálně právní. Do projektu se rovněž zapojí učitelé Evangelické akademie, odborníci z praxe a pracovníci partnerských organizací. Projekt začal 1.7.2012 a bude trvat 24 měsíců, tzn. do 30.6.2014.

Realizované aktivity projektu:

V rámci projektu OPVK "Inovace systému praxí" odjelo letos v květnu na svou dlouhodobou zahraniční praxi 5 studentek do Finska - dvě do městečka Jämsä a tři do Iljmajoki. Zde jsou jejich postřehy a pár fotografií.

Prezentace pracoviště praxí OSPOD Brno-střed

Prezentace pracoviště Domov sv. Josefa v Žirči

Zahraniční praxe ve Stuttgartu 2014

Zahraniční exkurze Vídeň 2014

Prezentace pracoviště "Veleta" a workshop k tématu muzikoterapie

Interaktivní zážitkový seminář - "Bezmezí"

Přednáška s workshopem zaměřená na sociání práci v trestní justici

Seminář praxí zaměřený na praktické dovednosti v pečovatelské a zdravotnické oblasti

Zahraniční exkurze Stuttgart 2013

Prezentace o sociální práci v diagnostickém ústavu "U dobrého pastýře"

Adaptační kurz pro studenty VOŠ 1 v Kaprálově mlýně

Přípravný kurz k praxím pro VOŠ 2 a VOŠ 3 - Daňkovice 2013

Prezentace odborníka z praxe z organizace "Na počátku"

Prezentace odborníka praxe zdravotně-sociálního pracovníka z MOÚ

Zahraniční stáž v Německu

Adaptační kurz VOŠ1 - Blažkov

Startovací workshop k projektu

Přípravný kurz k praxím VOŠ 2 a VOŠ3

Přednáška o aktuálních sociálních problémech Mgr. Kateřina Rožnovská

Prezentace pracoviště praxí OSPOD Brno-střed Mgr. Libor Beránek

Zahraniční exkurze do Vídně

Zahraniční praxe ve Finsku