Projekty SZŠ

Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na SZŠ

 

Partnerská účast na projektu FI MU v Brně v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.