Projekty SZŠ

INTERES – Informační technologie realizované spoluprací

 

Naše škola je partnerem s finanční spoluúčastí v projektu „INTERES – Informační technologie realizované spoluprací“ (reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0035), který je financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Příjemce dotace je Masarykova univerzita. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol, kde počet žáků nepřevyšuje kapacitu 200 žáků.

Cílem projektu je:

  • vytvořit na platformě MU znalostní on.line prostředí pro sdílení odborného vzdělávacího obsahu, zkušeností i výzkumů pro dobu udržitelnosti a následné období
  • uspořádat pro cílovou skupinu ředitelů vzdělávací a sdílecí odbornou konferenci s experty z praxe
  • vzdělávat pedagogické pracovníky v elementární práci s dotykovými ICT
  • vést mentoring a koučink s pedagogickými pracovníky k dotykovým ICT v oborových didaktikách
  • připravit ke všem prezentačním aktivitám e-learningovou oporu
  • provést evaluaci a výzkumně ji zpracovat a publikovat

Více informací o projektu najdete zde interes.kisk.cz

Příjemce: Masarykova univerzita
Partner projektu: Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0035
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Poskytovatel dotace: MŠMT
Rozpočet projektu: 10 158 201,97 Kč