Projekty SZŠ

Jazyková výuka na Evangelické akademii - Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Naše škola se od 1.7.2015 do 31.12.2015 účastní projektu zaměřeného na zvyšování kvality ve vzdělávání, především v oblasti jazyků. Projekt je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/1.1.00/56.0843.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci i studenti kterýchkoli základních a středních škol se sídlem mimo hlavní město Prahu.

Cílem projektu je:

  • rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti pomocí čtenářských dílen
  • zkvalitnět výuku cizích jazyků prostřednictvím zahraničních jazykových kurzů pro učitele i zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky
  • podpora výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů pomocí tzv. stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Více informací k tomuto projektu najdete zde.

Příjemce: Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0843
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Poskytovatel dotace: MŠMT
Rozpočet projektu: 439 293 Kč