Projekty SZŠ

Vzdělávání a spolupráce na SZŠ EA

 

Naše škola se od 1.9.2017 do 31.8.2019 účastní projektu zaměřeného na podporu vzdělávání formou zjednodušeného vykazování. V rámci vybraných předdefinovaných šablon jsem pro školu zvolili praktické možnosti, jak podpořit další vzdělávání pedagogů a jejich spolupráci v rámci naší školy i spolupráce s jinou školou a také spolupracujícími organizacemi.
Projekt je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006982.

Cílovou skupinou jsou studenti a pedagogičtí pracovníci středních škol.

Cílem projektu je:

  • podpora společného vzdělávání
  • podpora extra kurikulárních aktivit
  • podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  • spolupráce školy a zaměstnavatelů

Více informací k tomuto projektu najdete zde.

Příjemce: Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006982
Název programu: Operační program Vývoj,výzkum a vzdělávání
Poskytovatel dotace: MŠMT
Rozpočet projektu: 530 552 Kč