Možnosti získat titul Bc. na UK a JU

Evangelická akademie navázala úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK v Praze.

Absolventům Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul "bakalář" (Bc.).

Informace o přijímacím řízení viz. www.etf.cuni.cz

Naši absolventi mohou pokračovat v bakalářských programech sociální péče také na Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích, přičemž jim jsou uznány mnohé zkoušky a zápočty z naší školy.