Možnosti získat titul Bc. na UK a JU

Aktuální informace o možnosti studia budou zpřístupněny koncem měsíce února 2018.

Děkujeme za pochopení.