Nabídka aktivit

Seminare ASVSP

Uloženo: 7.7.2017 18:09:52

Dobrý den,

srdečně všechny zdravím na začátku léta a posílám aktuální informace o akcích sekce vzdělávání ASVSP v podzimním semestru roku 2017/18.

Kromě již avizované nabídky výcviku supervize (přihlášky do 15.7.) a dalšího setkání otevřené supervizní skupiny 30.8.2017 v Brně jsme ve spolupráci s FSS MU zařadili pracovní setkání vyučujících menšin a dalších zájemců. Ve spolupráci s UMPOD nabízíme také seminář ke Cochemské praxi a ve spolupráci s Elva help seminář akreditovaný u MPSV k problematice ZOO-terapie (zdá se nám důležité rozšiřovat povědomí o profesionální ZOO-terapii oproti aktivitám, které se na první pohled neliší, ale které mohou spíše škodit).

I když všechny informace doposud nejsou umístěny na webu ASVSP, prosím o rozšíření nabídky na školách, které zastupujete. Těším se, že se na některé z akcí sejdeme.

Přeji všem příjemné odpočinkové léto.

Mirka Nečasová

za sekci vzdělávání ASVSP

 

Výcvik:

SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

·        Termín začátku výcviku: 7. září 2017 (přihlášky do 15.7.2017)

·        Termín výběrového pohovoru: 14. srpna 2017

·        Místo: Brno

·        Rozsah výcviku: 280 hodin

·        Cena výcviku: 23.000 Kč (plus 21% DPH)

 

Skupiny:

SUPERVIZNÍ SKUPINA BALINTOVSKÉHO TYPU

ve spolupráci s FSS MU Brno, skupina je určená pro pedagogické pracovníky vyučující na VOŠ a VŠ v oblasti pomáhajících profesí, skupina je otevřená

·        Termín dalšího setkání: 30.srpna 2017, 12.30 – 14.30 hod,

·        Místo: FSS MU, Joštova 10, Brno

 

Pracovní setkání vyučujících menšin a dalších zájemců k tématu:

Jsme v ČR skutečně xenofobní a etnocentričtí? Učíme naše studenty problematiku menšin správně?

·        Úvodní prezentace: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

·        Termín: 13. 10. 2017, od 10 hod.

·        Místo: Brno, FSS MU, Joštova 10

·        Setkání je určeno pro vyučující tématu menšin a další zájemce ze škol sdružených v ASVSP

 

Semináře:

Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských sporů – cochemský model

  • Přednášející: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Mgr. Robin Brzobohatý (UMPOD)

·        Termín: 26. 10. 2017, Praha, Jabok, 6 vyučovacích hodin

·        Kurzovné: 800/400 Kč

·        Seminář je určen pro vzdělavatele, studenty (denní i kombinované formy studia) a pracovníky v oblasti sociální práci

 

Úvod do profesionální ZOO-terapie v sociální práci

·        Přednášející: Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

·        Termín: 16. 11. 2017, Praha, Jabok, 8 vyučovacích hodin

·        Kurzovné: 800/400 Kč; 200 Kč (studenti)

·        Seminář je určen pro pracovníky v oblasti sociální práce, vzdělavatele, studenty (denní i kombinované formy studia)  

·        Účastníci získají osvědčení Elva help o absolvování semináře akreditovaného u MPSV

Konference "Sociální práce a lidská práva"

Uloženo: 1.7.2017 10:25:59

Dobrý den, ráda bych Vás touto cestou pozvala na již sedmý ročník mezinárodní konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století, která proběhne 15-16.11. 2017 v prostorách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věříme, že příjemnou změnou je nejenom dvoudenní plán akce, ale též výběr příspěvků do Scopusového časopisu Kontakt. Pozvánku zasílám v příloze, odkaz na web je:

http://konference.zsf.jcu.cz/lprava/

Budeme rádi za sdílení této zprávy kolegům a kolegyním.

Těšíme se na viděnou v Budějovicích a přejeme příjemné léto!

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

| Příloha: CZ_pozv_LP_konf_17.pdf (339.2 kB, Staženo: 58x) |

Pozvánka na konferenci "Zdravotní postižení v kontextu sociální práce"

Uloženo: 28.6.2017 9:37:03

Pozvánku na konferenci "Zdravotní postiženík v kontextu sociální práce", která se koná v Olomouci v pátek 20. října, najdete v příloze. Účast je bezplatná. H.N.

| Příloha: Pozvánka na konferenci.docx (61.3 kB, Staženo: 46x) |

Hradecké dny sociální práce

Uloženo: 28.6.2017 9:36:44

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

ráda bych Vás pozvala na tradiční mezinárodní vědeckou konferenci XIV. Hradecké dny sociální práce. Letošním tématem je Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny. Konference se koná ve dnech 22.9. – 23.9.2017 v Objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové.

Všechny potřebné informace naleznete na hradeckednysp.usp-uhk.cz. Prostřednictvím této stránky se můžete i přihlásit. Ukončení příjmu přihlášek pro aktivní účastníky je 15.8.2017, pro účastníky bez příspěvku 31.8.2017.

Budeme rádi, pokud naše pozvání přijmete a informaci o konání konference předáte i Vašim kolegům.

Těšíme se na Vaši účast

S pozdravem

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D., Ředitelka Ústavu sociální práce, Univerzita Hradec Králové

Víta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové, Tel: +420 493 331 524


Strana: 1