Nabídka aktivit

Konference KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP

Uloženo: 6.8.2018 10:29:22

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku „prázdni“ jsem Vám zasílala pozvánku na konferenci. Z důvodu jarních prázdnin jsme ale byli nuceni změnit termín konání na 28. – 29. 1. 2019.

Deadline pro příspěvky zůstává  30. 11. 2018.

Web QAkonference je zprovozněn na této adrese: http://qak.upol.cz/.

Těšíme se na Vaše návrhy příspěvků a sympozií a na setkání na konferenci v Českých Budějovicích a přejeme krásné léto.

Za Organizační výbor konference A. Kajanová

 

 

Pozvánka na XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí příznivci QAKonferenci,

rádi bychom Vás pozvali na další ročník, který je plánován na 7. – 8. 2. 2019 do Českých Budějovic.

Patnáctá QA konference v roce 2016 v Bratislavě měla téma „Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu“. Konferenci otevřela přednáška s názvem „Lži, zatracené lži a vědecké články“ a podobný tón měla i široká diskuse účastníků s dlouholetými tahouny konferencí na klíčové konferenční téma. 

Osmnáctý ročník chceme opět věnovat klíčovému pojmu setkávání, tedy kvalitě; mottem konference je „Hledání kvality“. Co je kvalita? Jak ji poznáme? Lze ji nějak definovat? A co vlastně dělá kvalitativní výzkum kvalitativním? 

Uvítáme a budeme preferovat příspěvky, které jsou založené na empirickém výzkumu, a budeme vděčni za příspěvky, které budou vedle svého výzkumného (empirického) zaměření reflektovat použitou kvalitativní metodologii a klást si otázky týkající se kvalitativnosti a kvality provedeného výzkumu.

Deadline pro příspěvky je  30. 11. 2018. V nejbližší době bude aktualizován web QAkonferencí na této adrese: http://qak.upol.cz/. Jako garanti tématu „Kvalita života“ už se přihlásili kolegové z Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky AV ČR.

Těšíme se na Vaše návrhy příspěvků a sympozií a na setkání na konferenci v Českých Budějovicích 7. – 8. února 2019.

Organizační výbor konference

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
T/ +389 037 578, E/ kajanova@zsf.jcu.cz , www.zsf.jcu.cz

Konference "Hledání kvality"

Uloženo: 27.6.2018 10:20:16

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí příznivci QAKonferencí,

rádi bychom připomněli pozvání na další ročník, který je plánován na 7. – 8. 2. 2019 do Českých Budějovic.

Chceme ho opět věnovat klíčovému pojmu setkávání, tedy kvalitě; mottem konference je „Hledání kvality“. Co je kvalita? Jak ji poznáme? Lze ji nějak definovat? A co vlastně dělá kvalitativní výzkum kvalitativním? To, že v něm „nepočítáme“, ale „povídáme“? Nebo snad to, že v něm kódujeme a hledáme témata či kategorie? A míří každé kódování či hledání kategorií ke kvalitativnímu aspektu zkoumané skutečnosti? A opět jsme u původní otázky: Co je to ta kvalita, kterou obsahuje slovo kvalitativní? Znamená to snad kv 'brozmanova@fedu.uniba.sk'alitu v obvyklém smyslu, že něco je uděláno dobře? Ale i kdyby nikoliv, otevírá se tu další okruh témat patřící pod hlavičku „hledání kvality“. Sem patří otázky jako: Co je kvalitní výuka, kvalitní psychoterapie, kvalitní život, kvalitní léčba, kvalitní překlad, kvalitní management, atd.? A co je kvalitní výzkum? A co je kvalitní kvalitativní výzkum?

Protože tématem naší konference je výzkum, uvítáme a budeme preferovat příspěvky, které jsou založené na empirickém výzkumu. A protože tématem naší konference jsou metody a metodologie, budeme vděčni za příspěvky, které budou vedle svého výzkumného (empirického) zaměření reflektovat použitou kvalitativní metodologii a klást si otázky týkající se kvalitativnosti a kvality provedeného výzkumu.

Deadline pro příspěvky je  30. 11. 2018.

Web QAkonference je již zprpvozněn na této adrese: http://qak.upol.cz/.

Těšíme se na Vaše návrhy příspěvků a sympozií a na setkání na konferenci v Českých Budějovicích 7. – 8. února 2019.

Za Organizační výbor konference

 

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
J.Boreckého 27, 370 11 České Budějovice
pracoviště Jírovcova 24,  370 04 České Budějovice
T/ +389 037 578


E/ kajanova@zsf.jcu.cz 'eva.csandova@gmail.com'
     www.zsf.jcu.cz

Léto v Mansiu

Uloženo: 24.5.2018 9:59:17

Vážení kolegové,
potřebujete-li načerpat energii a inspiraci, přidejte se k nám a využijte prázdniny k osobnímu rozvoji a vzdělávání. V letní nabídce jsou i letos nejžádanější akreditované programy: 

Spolu a jinak ve školním poradenství - 17. až 20. července 2018
Encouragement – výcvik v dodávání odvahy - 23. až 25. července + 17. až 19. září 2018 
Edukativní rodičovská terapie - 7. až 10. srpna + 6. až 7. září 2018 
Problémové dítě v mateřské škole - 31. července 2018
Komunikace s rodiči - 1. srpna 2018
Emoce v práci pedagoga - 2. srpna 2018 

Těšíme se na se na setkání

Miroslava Štěpánková


Strana: 1