Nabídka aktivit

Vzdělávací akce ASVSP

Uloženo: 28.9.2017 11:55:26

Dobrý den,

srdečně všechny zdravím v tomto již podzimním čase a připomínám akce sekce vzdělávání ASVSP.

V říjnu se bude konat v Brně pracovní setkání, které je určeno pro ty vyučující, kteří si kladou otázku, jak pomoci studentům se lépe vypořádat s obavami a předsudky. V říjnu dále nabízíme ve spolupráci s UMPOD seminář ke Cochemské praxi. Máte-li o tento seminář zájem, zašlete nám prosím přihlášku, abychom věděli, jestli seminář uskutečnit. V listopadu zařazujeme ve spolupráci s Elva help seminář akreditovaný u MPSV k problematice ZOO-terapie. Pro velký zájem především studentů a lidí z praxe se seminář zřejmě uskuteční i v Pardubicích, termín však zatím není určen. V prosinci se pak bude konat další setkání otevřené supervizní skupiny v Brně.

Pro jarní semestr prozatím plánujeme praktický seminář k tématu etiky a závěrečný seminář pracovníků kanceláře VOP k antidiskriminační praxi, který se zaměří na problematické oblasti, které si zájemci sami určí.

Těším se, že se na některé z akcí sejdeme. Mějte se pěkně

Mirka Nečasová, za sekci vzdělávání ASVSP

 

XENOFOBIE A ETNOCENTRIZMUS V ČR

·        pracovní setkání vyučujících

·        termín: 13.10. 2017, od 10 hod., FSS MU, Brno

·        pracovní setkání uvede přednáškou          

PhDr. Imrich Vašečka, PhD.: Jsme v ČR skutečně xenofobní a etnocentričtí?

Učíme naše studenty problematiku menšin správně?

Anotace: Mnohé učebnice a encyklopedie nás učí, že xenofobie je obava z lidí cizích, odlišných a neznámých a že je to špatně, že etnocentrizmus je preferování vlastní etnické skupiny a že je to rovněž špatně. A co když xenofobie a etnocentrizmus jsou sice špatně, ale jsou o něčem jiném? Na společném setkání chci prezentovat odlišný pohled na tuto centrální problematiku menšin a návazně na to prodiskutovat společně s jeho účastníky přístupy k výuce menšin, které pomáhají studentům lépe se vypořádat s obavami a s předsudky, s kterými jsou konfrontováni.

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE PŘI ŘEŠENÍ RODIČOVSKÝCH SPORŮ – COCHEMSKÝ MODEL

 • seminář určený pro vzdělavatele, studenty a pracovníky v oblasti sociální práci
 • termín: 26. 10. 2017, od 10 hod., Praha, Jabok

ÚVOD DO PROFESIONÁLNÍ ZOO-TERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI

 • seminář určený pro pracovníky v oblasti sociální práce, vzdělavatele, studenty 
 • termín: 16. 11. 2017, od 9 hod., Praha, Jabok
 • účastníci získají osvědčení Elva help o absolvování semináře akreditovaného u MPSV

SUPERVIZNÍ SKUPINA BALINTOVSKÉHO TYPU

 • termín dalšího setkání: 1.12. 2017, od 11 hod.
 • místo: FSS MU, Brno

Více informací najdete na webu asvsp.org v sekci vzdělávání

 

Vzdělávací programy - REMEDIUM

Uloženo: 3.9.2017 12:18:11

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zdravíme Vás z Remedia a rádi bychom Vám nabídli naše akreditované vzdělávací programy, které plánujeme realizovat na podzim roku 2017.

 • DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
  • Kurz vhodný pro zkušenější pracovníky v oblasti práce se zadluženým klientem, kteří v rámci výkonu svého povolání poskytují nebo budou poskytovat dluhové poradenství, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.
  • 24 hodinový kurz proběhne 18. – 20. září 2017.
  • Uzávěrka přihlášek: 18. srpna 2017
  • Akreditace MPSV č. 2014/0565-PC/SP/PP
  • Více informací o kurzu naleznete na našich www zde.
  • Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www.
 • ZÁKLADY SEBE/ŘÍZENÍ A SEBE/REFLEXE
  • Kurz vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesí, kteří s někým spolupracují, někoho vedou, nebo jsou někým vedeni, zajímá je vliv hodnot na sebeřízení a řízení organizací a naplní vstupní požadavky kurzu.
  • 24 hodinový kurz proběhne 9. – 11. října 2017.
  • Uzávěrka přihlášek: 1. září 2017
  • Akreditace MPSV ČR č. 2016/0463-PC/SP/VP
  • Více informací o kurzu naleznete na našich www zde
  • Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www
 • VEDENÍ PORADENSKÉHO ROZHOVORU Novinka!
  • Kurz je vhodný pro pracovníky v pomáhajících profesí, poskytující služby sociálního poradenství nebo ty pracovníky, kteří si chtějí obohatit stávající znalosti a dovednosti pro působení ve službách využívajících poradenský rozhovor jako jeden z hlavních nástrojů práce s klientem, a kteří naplní vstupní požadavky kurzu.
  • 24 hodinový kurz proběhne 8. – 10. listopadu 2017.
  • Uzávěrka přihlášek: 6. října 2017
  • Akreditace MPSV ČR č. č. 2017/0099-SP
  • Více informací o kurzu naleznete na našich www zde.
  • Pokud se budete chtít na vzdělávací program přihlásit, vyplňte a zašlete nám on-line přihlášku z našich www

V příloze naleznete naší aktuální nabídku vzdělávání na rok 2017/2018.

S pozdravem a přáním hezkého léta,

Barbora Kasalová, koordinátorka vzdělávacích programů

REMEDIUM Praha o.p.s., Křišťanova 15, 130 00 Praha 3

tel.: 272 743 360, fax: 272 743 666

e-mail: vzdelavani@remedium.cz, www.remedium.cz

www.facebook.com/REMEDIUMPraha

| Příloha: Vzdělávací programy REMEDIUM Praha_leták_30. června 2017.pdf (257.7 kB, Staženo: 31x) |

Seminare ASVSP

Uloženo: 7.7.2017 18:09:52

Dobrý den,

srdečně všechny zdravím na začátku léta a posílám aktuální informace o akcích sekce vzdělávání ASVSP v podzimním semestru roku 2017/18.

Kromě již avizované nabídky výcviku supervize (přihlášky do 15.7.) a dalšího setkání otevřené supervizní skupiny 30.8.2017 v Brně jsme ve spolupráci s FSS MU zařadili pracovní setkání vyučujících menšin a dalších zájemců. Ve spolupráci s UMPOD nabízíme také seminář ke Cochemské praxi a ve spolupráci s Elva help seminář akreditovaný u MPSV k problematice ZOO-terapie (zdá se nám důležité rozšiřovat povědomí o profesionální ZOO-terapii oproti aktivitám, které se na první pohled neliší, ale které mohou spíše škodit).

I když všechny informace doposud nejsou umístěny na webu ASVSP, prosím o rozšíření nabídky na školách, které zastupujete. Těším se, že se na některé z akcí sejdeme.

Přeji všem příjemné odpočinkové léto.

Mirka Nečasová

za sekci vzdělávání ASVSP

 

Výcvik:

SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

·        Termín začátku výcviku: 7. září 2017 (přihlášky do 15.7.2017)

·        Termín výběrového pohovoru: 14. srpna 2017

·        Místo: Brno

·        Rozsah výcviku: 280 hodin

·        Cena výcviku: 23.000 Kč (plus 21% DPH)

 

Skupiny:

SUPERVIZNÍ SKUPINA BALINTOVSKÉHO TYPU

ve spolupráci s FSS MU Brno, skupina je určená pro pedagogické pracovníky vyučující na VOŠ a VŠ v oblasti pomáhajících profesí, skupina je otevřená

·        Termín dalšího setkání: 30.srpna 2017, 12.30 – 14.30 hod,

·        Místo: FSS MU, Joštova 10, Brno

 

Pracovní setkání vyučujících menšin a dalších zájemců k tématu:

Jsme v ČR skutečně xenofobní a etnocentričtí? Učíme naše studenty problematiku menšin správně?

·        Úvodní prezentace: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

·        Termín: 13. 10. 2017, od 10 hod.

·        Místo: Brno, FSS MU, Joštova 10

·        Setkání je určeno pro vyučující tématu menšin a další zájemce ze škol sdružených v ASVSP

 

Semináře:

Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských sporů – cochemský model

 • Přednášející: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Mgr. Robin Brzobohatý (UMPOD)

·        Termín: 26. 10. 2017, Praha, Jabok, 6 vyučovacích hodin

·        Kurzovné: 800/400 Kč

·        Seminář je určen pro vzdělavatele, studenty (denní i kombinované formy studia) a pracovníky v oblasti sociální práci

 

Úvod do profesionální ZOO-terapie v sociální práci

·        Přednášející: Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

·        Termín: 16. 11. 2017, Praha, Jabok, 8 vyučovacích hodin

·        Kurzovné: 800/400 Kč; 200 Kč (studenti)

·        Seminář je určen pro pracovníky v oblasti sociální práce, vzdělavatele, studenty (denní i kombinované formy studia)  

·        Účastníci získají osvědčení Elva help o absolvování semináře akreditovaného u MPSV

Konference "Sociální práce a lidská práva"

Uloženo: 1.7.2017 10:25:59

Dobrý den, ráda bych Vás touto cestou pozvala na již sedmý ročník mezinárodní konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století, která proběhne 15-16.11. 2017 v prostorách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Věříme, že příjemnou změnou je nejenom dvoudenní plán akce, ale též výběr příspěvků do Scopusového časopisu Kontakt. Pozvánku zasílám v příloze, odkaz na web je:

http://konference.zsf.jcu.cz/lprava/

Budeme rádi za sdílení této zprávy kolegům a kolegyním.

Těšíme se na viděnou v Budějovicích a přejeme příjemné léto!

doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

| Příloha: CZ_pozv_LP_konf_17.pdf (339.2 kB, Staženo: 131x) |


Strana: 1