Přijímací řízení

 

Den otevřených dveří bude 9. února 2017.

Pro školní rok 2017/2018 připravujeme studium v oborech:

Obor ošetřovatel (53-41-H/01)

Je tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Je vhodný nejenom pro absolventy základních škol, ale i pro starší uchazeče v rámci rekvalifikace, kteří by rádi sloužili lidem ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Přijímací zkoušky se nekonají.
Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme na předepsaných formulářích do 1. března 2017.
Formulář přihlášky (pdf, xls) vytiskněte a vyplněný zašlete poštou na adresu školy.

K vyplněné přihlášce je nutno přiložit:
  • ověřenou kopii vysvědčení z 8. a z 1. pololetí 9. třídy, pokud není ověřena klasifikace ze základní školy na přihlášce základní školou
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, jehož formulář naleznete zde.
Dále se k přihlášce doporučují následující přílohy, které budou hodnoceny:
  • ověřená kopie dokladu o ukončeném vzdělání (závěrečné vysvědčení, výuční list nebo maturitní vysvědčení)
  • ověřená kopie vysvědčení nejvyššího uzavřeného ročníku z jiné školy, pokud se uchazeč nehlásí ze základní školy

Obor zdravotnický asistent (53-41-M/01)

Je čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou.
Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme na předepsaných formulářích do 1. března 2017.
Formulář přihlášky (pdf, xls) vytiskněte a vyplněný zašlete poštou na adresu školy.

K vyplněné přihlášce je nutno přiložit:
  • ověřenou kopii vysvědčení z 8. a z 1. pololetí 9. třídy, pokud není ověřena klasifikace ze základní školy na přihlášce základní školou
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, jehož formulář naleznete zde.

Nástavbové obory

Obor zdravotnický asistent (53-41-L/51) - denní forma

Dvouletý nástavbový obor denního studia ukončený maturitní zkouškou. Je určený pro uchazeče, kteří získali vzdělání s výučním listem v oboru Ošetřovatel.
Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky přijímáme na předepsaných formulářích do 1. března 2017.
Formulář přihlášky (pdf, xls) vytiskněte a vyplněný zašlete poštou na adresu školy.

K vyplněné přihlášce je nutno přiložit:
  • ověřenou kopii vysvědčení z prvního a druhého ročníku a z 1. pololetí třetího ročníku obor Ošetřovatel, pokud není ověřena klasifikace ze střední zdravotnické školy na přihlášce
  • uchazeči, kteří již školu ukončili, přiloží k přihlášce ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, jehož formulář naleznete zde.

Ve všech oborech jsou vítáni hoši